Книги Детски отдел Краезнание
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
НОВО!
Уважаеми читатели!
От месец януари 2016 г. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил предоставя на своите читатели достъп до голям обем от дигитално съдържание – над 20 000 електронни книги, подходящи за четене през интернет или за сваляне в различни формати. Електронните книги са от различни български и чуждестранни източници, поради това форматът и начинът на четене и сваляне може да бъде различен. Читателят трябва сам да се ориентира в конкретния интерфейс. Колекцията включва голям обем книги от българската и английскоезичната класика, както и нови книги. Наличието на дигитално копие ще идентифицирате по отметката „чети онлайн” в библиографското описание на книгата в електронния каталог. Освен до дигиталните копия системата предоставя голям обем допълнителна информация за всяка книга - други издания, цена, информация за автора и други негови заглавия, библиографски данни.
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ КНИГИ - съдържа описания на книги, притежание на Библиотека "Емануил Попдимитров" в периодите: 1824-1944 г. и от 2000 г. до сега в цялост и частично 1945-1999 г.
КРАЕЗНАНИЕ - аналитични описания на статии и художествени произведения от местни автори, публикувани в периодичния печат, части от книги и сборници, съдържащи информация за Кюстендилския край. Библиографските описания от 2000 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години периодично се допълват.
ДЕТСКИ ОТДЕЛ - Аналитичното описание на статии и части от книги представя в електронен вариант следните традиционни картотеки:
Картотека "Литературознание"
Обща тематична картотека
Тематична картотека на стихове
Картотека на художествените произведения
Картотека "Персоналия"
Обединени в една база, те разкриват съдържанието на фонда по следните теми: общи теоретични литературоведски въпроси в областта на българската и чуждата детска литература; теми и рубрики, свързани с най-честите читателски търсения; художествени произведения по жанрове (есета, басни, легенди и др.); стихове, посветени на определени празници; персоналии от всички области на знанието и творчеството. Периодичният обхват на представените статии е от 1963-2007 г. Картотеката е предназначена за ученици, студенти, педагози, родители, библиотекари и всички потребители, професионално ангажирани в сферата на възпитанието
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.