Заявка за търсене:
Търси в поле:
Пълно съвпадение:
Включващи дигитален обект
Електронен каталог книги - съдържа описания на книги, притежание на Библиотека "Емануил Попдимитров" в периодите: 1824-1944 г. и от 2000 г. до сега в цялост и частично 1945-1999 г.
Електронен каталог на периодични издания – съдържа описания на периодични издания с траен режим на съхранение и с периодичен обхват от 1848 до сега.
Краезнание - аналитични описания на статии и художествени произведения от местни автори, публикувани в периодичния печат, части от книги и сборници, съдържащи информация за Кюстендилския край.
Детски отдел - Аналитичното описание на статии и части от книги представя в електронен вариант следните традиционни картотеки:
• Картотека "Литературознание"
• Обща тематична картотека
• Тематична картотека на стихове
• Картотека на художествените произведения
• Картотека "Персоналия"
Обединени в една база, те разкриват съдържанието на фонда по следните теми: общи теоретични литературоведски въпроси в областта на българската и чуждата детска литература; теми и рубрики, свързани с най-честите читателски търсения; художествени произведения по жанрове (есета, басни, легенди и др.); стихове, посветени на определени празници; персоналии от всички области на знанието и творчеството. Периодичният обхват на представените статии е от 1963- . Картотеката е предназначена за ученици, студенти, педагози, родители, библиотекари и всички потребители, професионално ангажирани в сферата на възпитанието и образованието.
За допълнителна информация вижте Помощ.

ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА

Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
Google интерфейс
За удобство на своите читатели библиотеката внедри модул Google интерфейс в своя онлайн каталог. Специализиран софтуер автоматично претърсва Интернет пространството за дигитализирани материали и при наличие на съвпадение с библиографско описание, съществуващо в онкайн каталога, прикача към него препратка "чети онлайн". Това дава възможност читателите да използват един ресурс, обогатен с пълнотекстово съдържание, корици на книги и друго дигитално съдържание, което вече е публикувано в интернет и може да се ползва свободно.
Дигитална библиотека - Приоритет в работата на Регионална библиотека е дигитализация и популяризиране на значими обекти на документалното наследство в региона. В Дигитална библиотека са представени книги и статии от фонда на отдел „Краезнание”. Тя дава възможност да получите достъп до онлайн каталозите и да изтеглите в PDF представените дигитални обекти.
За целта активирайте бутон „Включващи дигитални обекти" и следвайте стъпките за търсене в представените бази, описани в „Помощ".