Заявка за търсене:
Търси в поле:
Пълно съвпадение:
Включващи дигитален обект
КНИГИ - Електронен каталог - съдържа описания на книги, притежание на Библиотека "Емануил Попдимитров" в периодите: 1824-1944 г. и от 2000 г. до сега в цялост и частично 1945-1999 г.

НЕКНИЖНИ - съдържа описания на CD/DVD, мултимедия, аудио CD, видео- и аудиокасети, грамофонни плочи.

ПЕРИОДИКА - Електронен каталог на периодични издания – съдържа описания на периодични издания с траен режим на съхранение и с периодичен обхват от 1848 до сега.

СТАТИИ - съдържа аналитични описания на статии от вестници, списания и периодични сборници в областта на Краезнанието, Детска художествена и отраслова литература, Изкуство, Технически науки и всички останали отрасли на знанието.

За допълнителна информация вижте Помощ.

ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА

Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
Google интерфейс
За удобство на своите читатели библиотеката внедри модул Google интерфейс в своя онлайн каталог. Специализиран софтуер автоматично претърсва Интернет пространството за дигитализирани материали и при наличие на съвпадение с библиографско описание, съществуващо в онкайн каталога, прикача към него препратка "чети онлайн". Това дава възможност читателите да използват един ресурс, обогатен с пълнотекстово съдържание, корици на книги и друго дигитално съдържание, което вече е публикувано в интернет и може да се ползва свободно.
Дигитална библиотека - Приоритет в работата на Регионална библиотека е дигитализация и популяризиране на значими обекти на документалното наследство в региона. В Дигитална библиотека са представени книги и статии от фонда на отдел „Краезнание”. Тя дава възможност да получите достъп до онлайн каталозите и да изтеглите в PDF представените дигитални обекти.
За целта активирайте бутон „Включващи дигитални обекти" и следвайте стъпките за търсене в представените бази, описани в „Помощ".